صربيا تحقق معدلات عالية في استقدام الاستثمارات الأجنبية

4 أكتوير 2020

لقد اجتذبت الحكومة الحالية استثمارات أجنبية مباشرة عدة مرات في سبع سنوات مقارنة بالفترة قبل عامين. صعدت صربيا إلى قمة العالم من حيث حجم الاستثمارات بالنسبة لحجم اقتصادها.

 

Актуелна власт је за седам година привукла неколико пута више директних страних инвестиција у односу на период од пре пар година. Србија је избила у сам светски врх по обиму инвестиција спрам величине своје привреде.